Posted in Tausiyah

Bercanda atau Serius, Dusta Tetap Haram

ADAKALANYA dusta itu berupa dosa-dosa besar dan adakalanya berupa dosa-dosa kecil. Bahkan ada pula dusta yang menyebabkan seseorang menjadi kufur. Kedustaan yang tidak membahayakan kepada…

Continue Reading Bercanda atau Serius, Dusta Tetap Haram