Posted in Tausiyah

Sebab-sebab Pengundang Adzab Kubur

Banyak sekali keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan adanya siksa kubur. Di antaranya dirman Allah, “dan Fir’aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat…

Continue Reading Sebab-sebab Pengundang Adzab Kubur