mati syahid
Posted in Tausiyah

Mati Syahid, Kematian dengan Cita Rasa Tertinggi

Kematian di medan jihad sebagai syahid adalah kematian terbaik dengan cita rasa tertinggi yang diidam-idamkan oleh setiap mukmin yang memiliki keimanan yang kokoh dan ketaqwaan…

Continue Reading Mati Syahid, Kematian dengan Cita Rasa Tertinggi