suul khatimah
Posted in Tausiyah

Mati Su’ul Khatimah dan Penyebabnya

Su’ul khotimah adalah suatu kondisi dimana seorang hamba meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah Azza wa jalla, dalam keadaan melakukan maksiat kepada-Nya atau menyia-nyiakan perkara yang telah…

Continue Reading Mati Su’ul Khatimah dan Penyebabnya